Cygnus


 Gulbė, lot. Cygnus

Cyg

Gulbė

Š. hemisferos Paukščių Tako žvaigždynas, plotas 804 kv. laipsn. Geriausiai matomas vasarą ir rudenį.Šviesiausios žvaigždės

 • De­nebas (α Cyg, V=1.25, A2 Ia). Pilnas pavadinimas arabų k. dhanab ad - dajājah reiškia „vištos uodega“. Rečiau naudojami Deneb Adige, Denebadigege, Denebedigege, Arided ir Aridif vardai.
  Tai – Alpha Cygnis tipo kintamoji žvaigždė. Jos absoliutinis ryškis -8.73, atstumas iki jos žinomas tik su didele paklaida - nuo 1340 iki 1840 šm.

  Danguje yra ir daugiau žvaigždžių, kurių pavadinime yra De­neb (Deneb Kaitos - β Cet, Deneb Algedi - δ Cap, Denebola - β Leo, Deneb Dulfim - ε Del, Deneb-el-okab - ζ Aql ir kt.), ir visų jų pavadinimai reiškia gyvūno uodegą.

 • Albirėjas (β Cyg, V=3.08, K3 II+B0.5 V). Pilnas pavadinimas arabų k. minqār al-dajājah reiškia „vištos snapas“. Bet, matyt, po atsitiktinių klaidų sekos perrašant ir verčiant pavadinimą, transformavosi į „arabišką“
  Albireo
  Albirėjas

  al-bireo. Dar vadinama Snapo žvaigžde. Tai trinarė žvaigždžių sistema. Dvi kontrastinių spalvų žvaigždės (melsva ir raus­va) gerai matomos net pro mažą teleskopą. Kam­pinis atstumas tarp jų 35″, orbitinis periodas 7270 m.

  • Albireo A1 Cyg, V=3.05, K3 III) su trečiuoju nariu (B9 V) sudaro spektrinę dvinarę sistemą.

  • Albireo B2 Cyg, V=5.12, B8 V).
 • Sadras (γ Cyg, V=2.20, F8 Ib) - Sadr, Sadir arba Sador. Arabų şadr ad-dajājah reiškia „vištos krūtinę“. Analogiškai α Cas irgi vadinasi Šedyras.
 • Gienachas (ε Cyg, V=2.46, K0 III). Arabų janāħ reiškia „sparną“ (analogiškai γ Cor).
 • Ruchas (δ Cyg, V=2.87, B9.5 IV+F1 V) – Ruc (Rukh) ar Urakhga. Rukh ir Urakhga - taip senovės Mesopotamijoje buvo vadinamas didelis ir stiprus mitinis paukštis. Kitas irgi arabiškas vardas – Al Fawaris.
  Tai trinarė žvaigždė.Įdomesni objektai

Gulbės žvaigždyne Paukščių Takas suskyla į dvi šakas dėl to, kad jo viduryje susitelkę tamsieji dulkių debesys, temdantys tolimų žvaigždžių šviesą. Gulbės kryp­timi mūsų žvilgsnis eina išilgai Oriono spiralinės vijos. Žvaigždyne gausu OB asociacijų (net 9)

NGC 6871
NGC 6871
M 29 (NGC 6913)
M 29
M 39 (NGC 7092)
M 39
 • Padrikieji žvaigždžių spiečiai:

  • M39 (NGC 7092) yra ~800 šm atstumu nuo Žemės, amžius - nuo 200-300 mln. metų.

  • M29 (NGC 6913) - nedidelis žvaigždžių spiečius, kurį supa Sadro regiono ūkai.
  • NGC 6871 nedidelis spiečius netoli Tulpės ūko.
  Cocoon
  Kokono ūkas
  Pelican
  Pelikano ūkas
  Šiaurės Amerikos ūkas, NGC 7000
  Š. Amerikos ūkas
 • Emisiniai ūkai geriausiai išryškėja ilgų ekspozicijų metu:
  • Difuzinis Šiaurės Amerikos ūkas (NGC 7000) yra šiek tiek į rytus nuo Denebo.
  • Greta, už tamsaus dulkių ir molekulių debesies - Pelikano ūkas (IC5070 ir IC5067).
  • Į rytus nuo M 39 padrikojo spiečiaus - Kokono ūkas - padrikasis žvaigždžių spiečius IC 5146, kurį supa atspindžio-emisinis ūkas.
  • Aplink Sadrą (γ Cyg) matomas didelis ūkas IC1318 (Sadro regionas)
   Gulbės Burbulas
   Gulbės Burbulas
   NGC 6888
   Pusmėnulio ūkas
   IC1318
   Drugelio ūkas

   yra žymiai toliau už Sardą - už 5000 šm (γ Cyg - už 750 šm). Jame išsiskiria fantastiškų formų Drugelio ūkas LDN 889 ir mažesnis Pusmėnulio ūkas NGC 6888. O šalia astronomas mėgėjas atrado Gulbės Burbulą.
   (Drugelio vardą turi ir ūkas NGC 6302 Skoprpiono žvaigždyne.)

  • Tulpės ūkas Sharpless 101 (SH2-101) taip pavadintas, nes
   Sharpless 101
   Tulpės ūkas
   >NGC 6826
   NGC 6826

   primena tulpės žiedą. Jis yra maždaug ~6000 šviesmečių atstumu nuo Žemės. Šalia jo yra mikrokvazaras Cygnus X-1 - vienas iš pirmųjų kandidatų į juodąsias skyles.

 • Tinklo (Šydo) ūkas
  Tinklo (Šydo) ūkas

  Tinklo (Šydo) ūkas ūkas - apvali ~3° regimojo skersmens pluoštinių dujų ūkų (NGC 6960, 6979, 6992 ir 6995) grupė. Tai prieš ~9000 m. sprogusios supernovos liekana. Jos dujos plinta 170 km/s greičiu. Skersmuo ~80 šm. Nuotolis nuo Saulės ~2600 šm.

 • Plane­tiškasis ūkas NGC 6826, dar vadinamas Mirksinčiu ūku. JIs savo forma primena žmogaus akį. Jo ypatumas yra dvi ryškios sritys iš abiejų pusių, angl. vadinamos FLIERs (Fast Low-Ionization Emission Regions). (Angl. fliers reiškia „lakūnai“.)
 • Unikaliios žvaigždės: sproginėjanti SS Cyg, labai didelio šviesio P Cyg, miridė χ Cyg, Saulės dvynės 16 Cyg A ir B, juodoji bedugnė Cygnus X-1, neutroninė žvaigždė Cygnus X-3, daug Wolfo ir Raje žvaigždžių, orionidžių.
 • Fejerverko galaktika (NGC 6946)
  Fejerverko gal.

  Vijjamo Heršelio (Friedrich Wilhelm Herschel) 1798 m. atrasta Fejerverko galaktika NGC 6946 yra už 10 milijonų šm. Joje pastebėtos 9 supernovos.

 • Cygnus A – stipriausias užgalaktinis radio šaltinis 3C 405. Sutampa su 16 ryš­kio pekuliarine galaktika, nutolusia nuo Saulės ~600 mln. šm. Radijo bangos sklinda iš dviejų plazmos čiurkšlių, išmestų iš galaktikos į priešingas puses.
 • Gulbės žvaigždyne atrasta keletas egzoplanetų: HAT-P-7b, HAT-P-11b, HD 185269 b, HD 187123 b ir c, Gliese 777 b ir c, ir 16 Cygni Bb. 2010 m. sausio mėn. Keplerio orbitinė observatorija sąrašą papildė naujomis Kepler-5b ir Kepler-6b.


Istorija, mitai

Yra keletas su Gulbės žvaigždynu susijusių mitų.

 • Pagal mitą Dzeusas, pasivertęs gulbinu, suviliojo Ledą (Spartos karaliaus Tindarėjo žmoną). Pagal klasikinę versiją Leda padėjo du kiaušinius. Iš kiekvieno kiaušinio gimė dvyniai, iš vieno gimė Polideukas ir Helenė, Dzeuso vaikai, iš kito – Kastoras ir Klitemnestra, kurie buvo Tindarėjo vaikai.
 • Yra keletas mitų herojų vardu Kiknas (Gulbė):
  • Apolono sūnus Kiknas buvo gražus medžiotojas. Nors turėjo daug gerbėjų, visus atstūmė. Liko vienas Filijus. Filijui jis skyrė trys darbus: užmušti liūtą be ginklų; sugauti grifą, kuris rydavo žmones; savo rankomis nuvesti bulių prie Dzeuso altoriaus. Filijus įvykdė užduotis, tačiau Heraklio prašymu, jis atsisakė Filijui duoti bulių, kurį gavo kaip prizą. Kiknas susierzino atsakęs Filijui ir šoko į Kanopės upę, kurį nuo tada vadinta Kiknėjaus upe. Jo motina sekė paskui jį ir taip pat šoko į upę. Abu jie buvo paversti gulbėmis.
  • Poseidono sūnus Kiknas - Trojos čempionas, vienas pirmųjų pasipriešinęs graikams. Poseidonas Kikną padarė nepažeidžiamą ginklams, tačiau vykstant mūšiui Achilas sugebėjo jį įveikti. Vėliau jį dievai pavertė gulbinu.
  • Arėjo sūnus Kiknas išgarsėjo šventoje Apolono giraitėje perėmęs aukas skirtas Delfų orakului. Herakliui grįžtant iš žygio prieš lapitus, Kiknas jį iškvietė dvikovon. Kiknas greitai buvo nugalėtas nepaisant savo tėvo Arėjo pagalbos, vėliau buvo paverstas gulbinu. Arėjui įsitraukus į kovą, Dzeusas juos išskyrė sviedęs žaibą.
  • Dar vienas Kiknas (Stenelo sūnus, ligurų karalius) buvo artimas Faetono draugas. Jis taip raudojo dėl žuvusio Faetono, dievas Apolonas jį paverstė gulbinu ir įkėlė tarp žvaigždžių.
 • Po mirties Orfėjas tapo Gulbe ir buvo įkeltas į dangų su savo Lyra.
 • Kartu su kitais paukščiais (Ereliu ir Lyra-Pesliu) Gulbė galėjo simbolizuoti Stimfelo paukščius, kuriuos nukovė Heraklis trečiame savo žygdarbyje. Euristėjas įsakė Herakliui iššaudyti Stimfalo paukščius, kurie Arkadijos apylinkes pavertė beveik dykuma. Paukščiai užpuldavo gyvulius ir žmones, kuriuos sudraskydavo variniais nagais ir snapais. O pakilę į orą, jie galėjo mėtyti žemyn į užpuoliką savo žalvarines plunksnas kaip strėles.


Apie pastebėtas klaidas ir netikslumus praneškite adresu info AT astronomija . lt

 

Saulės dėmės