Perseus


 Persėjas, lot. Perseus

Per

Persėjas

Š. hemisferos Paukščių Tako žvaigždynas, plotas 615 kv. laipsn.
Geriausiai matomos rudenį ir žiemą.
Galimas lietuviškas Persėjo vardas Kūlėjai ir Spragilas (V. Straižio interpretacija, 1996).Šviesiausios žvaigždės

 • Algolis (β Per, V=2.1÷3.4, B8 V+G5 IV), El Ghoul, Gorgona, Gorgonea Prima, Šėtono žvaigždė, Gulio žvaigždė. Arab. al-ghūl reiškia „gulio galva“. Guliai - mitinės Vidurinės Azijos folklioro būtybės, mintančios lavonais, bet vengiančios gyvų žmonių.
  Užtemdomoji trinarė žvaigždžių sistema (α Per A, B8V, α Per B, K02IV, α Per C, A5V.) - Algolio kintamųjų klasės prototipas. Ryškio kintimo V=2.1÷3.4 periodas 68 val. 49 min.
 • Mirfakas (α Per, V=1.79, F5 Ib), Mirfak, Mirphak, Marphak, Markfak, Algenib, Alcheb. Arab. Mirfaq al-Thurayya reiškia „alkūnė (artimiausia Thurayya)“. Thurayya - arabiškas Sietyno (Plejadžių) analogas.
 • Menkhibas, Atikas (ζ Per, V=2.84, B1 Ib). Arab. Menkhib, gr. Atik reiškia „petis“.
 • Adid Australis (ε Per, V=2.89, B0.5 V+A2 V). Dvinarė.
 • Fakhiras (γ Per, V=2.91/3.00, G8 III+A2 V). Arab. Al Fakhir - „stebuklingoji“. Dvinarė.
 • Adid Borealis (δ Per, V=3.01, B5III SB).
 • Adid Media (ν Per, V=3.77, F5II). Kintamoji.
 • Asterizmas Meduzos Gorgonos galva:
  Gorgonea Prima (α Per) - Algolis.
  Gorgonea Tertia (ρ Per, V=3.32, M3III) - kintamoji;
  Gorgonea Secunda (π Per, V=4.68, A2Vn);
  Gorgonea Quarta (ω Per, V=4.61, K1III).Įdomesni objektai

 • Padrikieji spiečiai:
  • Persėjo Alfos spiečius (Melotte 20)
   Melotte 20

   Persėjo Alfos spiečius (Melotte 20 arba Collinder 39) - vienas artimiausių Saulei (atstumas iki jo 600 šm.), apimantis kelių laipsnių plotą aplink Persėjo α žvaigždę: α, δ, ε, ψ, 29, 30, 34 ir 48 Per. Jam ~50 mln. m.

  • NGC 1528
   NGC 1528
   M 34
   M 34
   Dvigubas spiečius h+χ Per
   h+χ Per (NGC 884 ir NGC 869)

   Dvigubas spiečius h+χ Per: NGC 869 (atstumas 6800 šm.) ir NGC 884 (atstumas 7600 šm.) – vienas ryškiausių (V=4). Mėlynasis spektro poslinkis rodo, kad jie artėja prie Saulės 22 km/s (NGC 869) ir 21 km/s (NGC 884) greičiais.

  • M 34 ~1500 šm. atstumu (V=5.5).
  • NGC 1528.
 • Emisiniai ūkai:
  • NGC 1499
   NGC 1499

   Kalifornijos NGC 1499, savo forma primenantis JAV Kalifornijos valstijos kontūrus. Tai – jonizuoto vandenilio H II telkinys, kurį jonizuoja Xi Persei (ξ Per) žvaigždė. Jis užima 2.5° ilgį dangaus skliaute, bet dėl mažo ryškumo jį sunku stebėti vizualiai. Gerai išryškėja ilgų ekspozicijų nuotraukose. Atstumas iki jo ~1000 šm.

  • NGC 1333
   NGC 1333
   IC 348
   IC 348

   Ties Persėjo, Tauro ir Avino žvaigždynų sandūra - Persėjaus molekulinis debesis. Jis apima 2°×6° dangaus plotą, bet skirtingai nuo OMC-1 yra beveik nematomas, išskyrus atspindžio ūkus:

   • Persėjo Omikron ūką IC 348 ir

   • NGC 1333.
  • M 76
   M 76

   Mažasis Hantelio ūkas (М 76 arba NGC 650/651) - dipolinis planetiškasis ūkas. Atstumas iki jo ~2500 šm. Jis artėja 19.1 km/s greičiu.

 • Daug tamsiųjų debesų, trys OB asociacijos.
 • NGC 1260 galaktikoje (už 240 mln. šviesmečių) 2006 m. užfiksuotas didžiausias žinomas (tuo metu) hipernovos SN 2006gy sprogimas. Sprogusi žvaigždė - 150 kartų sunkesnė už mūsų Saulę.
 • Meteorų srautai
  • Perseidai (PER). Maksimumo metu (rugpjūčio 13 d.) radiantas: α=48°, δ=58°.


Istorija, mitai


Graikų mit. herojus Persėjas buvo mirtingas Dzeuso ir Danajos sūnus. Jį užaugino Serifo salos karaliaus Polidekto brolis Diktis. Kai Palidektas sumanė vesti, iš brolių pareikalavo, kad jam vestuvių proga padovanotų žirgų. Persėjas išdidžiai pareiškė, kad jeigu karalius pareikalausiąs, jis mielai atnešiąs jam dovanų Gorgonės galvą. Palidektas jos ir pareikalavo.
Persėjui padėjo dievai Atėnė ir Hermis - davė skydą, kardą. Iš senių Grajų gudrumu jis gavo sparnuotus sandalus, stebuklingą krepšį ir šalmą, darantį nematomu, ir sužinojo kelią pas gorgones.
Nuo gorgonių žvilgsnių visi gyvieji virsdavo akmeniu, todėl Persėjas į jas ėjo, atsukęs nugarą, žiūrėdamas tik į jų atspindį variniame skyde. Jo ranką valdė pati Atėnė, su jos pagalba jis nukirto gorgonei Medūzai galvą. Tuo momentu iš jos iššoko sparnuotas arklys Pegasas ir Chrisaoras.
Persėjas įmetė Medūzos galvą į stebuklingą krepšį, užsidėjo savo šalmą ir sėdęs ant Pegaso išvyko namo. Pakeliai jis Meduzos galvą nukreipė į Atlantą ir pavertė kalnais. Perskridęs jūrą, ties Etiopija pamatė Andromedą aukojamą jūrų papabaisai Cetus. Vos tik išvydęs Andromedą, Persėjas ją pamilo. Jis nukreipė nukirstą gorgonės Medūzos galvą, nuo kurios žvilgsnio pabaisa suakmenėjo.
Paskiau tą patį padarė Finėjui, Polikektui. Vėliau, atsidėkodamas už pagalbą, gorgonės galvą atidavė Atėnei, kuri ja papuošė savo skydą.

Gorgonė Medūza
Tik jauniausia iš gorgonių - Medūza - buvo mirtinga. Ji buvo gražuolė ir norėjo grožiu lygintis su pačia Atėne. Už tai, kad Poseidonas ją išprievartavo Atėnės šventykloje, Atėnė nubaudė ne Poseidoną, o Medūzą - gražius plaukus pavertė gyvatėmis, o žvilgsnį padarė žudančiu. Taip auka tapo žudymo įrankiu.


Apie pastebėtas klaidas ir netikslumus praneškite adresu info AT astronomija . lt

 

Saulės dėmės