Virgo


 Mergelė, lot. Virgo

Vir

Mergelė

Pusiaujo zonos Zodiako žvaigždynas, plotas 1294 kv. laip.
Simbolis - ♍.
Geriausiai matomas pavasarį ir vasarą.Šviesiausios žvaigždės

 • Spika (α Vir, V=0.92–1.04, B1III-IV/B2V), Spica Virginis, Azimech, Alarph. Lot. Spica Virginis - „mergelės (kviečių) varpa“. Arabai žvaigždę vadino as-simak al-a'zal - „aukštai (būnantis) beginklis“ (analogiškai α Boo vadino as-simāk ar-rāmiħ - „aukštai su ietimi“).
  Kintamoji (užtemdomoji) dvinarė žvaigždė – jos nariai yra 10MS ir 6MS, P=4.0 d., atstumas tarp narių 0.13 av.
  Tai vienintelė šiaurės pusrutulio žvaigždė, pavaizduota Brazilijos vėliavoje (kitos - pietų pusrutulio).

 • Porima (γ Vir A, V=2.74, F0V+...), Porrima, Arich. Lot. Porrima susijusi su pranašysčių deive Karmenta ir Femide. Dvinarė: jos komponentė - γ Vir B (V=3.68, F0 V). Perijodas 171 m.
 • Vindemiatriksė (ε Vir, V=2.85, G8III), Vindemiatrix, Vindemiator, Almuredin, Alaraph, Provindemiator, Protrigetrix, Protrygetor. Lot. em>Vindemiatrix - „vyndarė“. Kintamoji.
 • Hezė (ζ Vir, V=3.38, A3V), Heze.
 • Auva (δ Vir, V=3.39, M3III), Auva, Al Awwa, Minelauva. Arab. al-cawwa - „šuns lojimas“.
 • Zavija (β Vir, V=3.59, F8V), Zavijava, Zavijah, Zavyava, Zawijah, Alaraph, Minelauva. Arab. zawiyat al-cawwa - „lojančio šuns kampas“.Įdomesni objektai

 • Žvaigždyne yra rudens lygiadienio taškas.
 • Markarijano galaktikų grandinė

  Daug galaktikų, tame tarpe artimiau­sias (atstumas ~60 mln. šm.) Mergelės galaktikų spiečius, kuriame apie 2500 galaktikų. Per jo centrinę dalį nusidriekusi galaktikų eilė, vadinama Markarijano grandine.
  • M 104
   M 104
   M 104 (NGC 4594) – Sombrero galaktika ~10° vakarus nuo Spikos ties Mergelės ir Varno žvaigždynų riba. Tai viena įdomesnių galaktikų, matoma iš briaunos. Dėl neįprastai didelio centrinio telkinio ir tamsių dulkių debesų diske ji primena meksikietišką skrybėlę. Nuotolis nuo Saulės ~65 mln. šm., yra ~140 000 šm. skersmens. Ji žinoma kaip vienas ryškiausių radijo galaktikų danguje.
  • M 87
   M 87
   M 87 (NGC 4486) – „šaudanti“ galaktika – galingus rentgeno spindulių pliūpsnius į erdvę metanti supermasyvi pekuliarinė elipsinė galaktika. Tai didžiausia Mergelės gal. spiečiuje ir viena didžiausių žinomų galaktikų: skersmuo ~200 000 šm., masė - (2.4±0.6)×1012 M. Jos centre yra supermasyvi (6.4±0.65)× 109 M juodoji skylė, kurios skersmuo viršija Plutono orbitą.
  • Elipsinės galaktikos:
  • M 86
   M 86
   M 84
   M 84

   Lęšinės galaktikos M 84, M 86

  • M 90
   M 90
   M 61
   M 61
   M 58
   M 58
   Spiralinės galaktikos M 58, M 61, M 90.
  • Ties riba su Gyvatės žvaigždynu - didžiausia žinoma galaktika IC 1101. Jos skersmuo siekia 6 mln. šm, t.y. daugiau nei 50 kartų didesnis negu mūsų Paukščių Tako.
  • Kvazaras 3C 273 - vienas artimiausių (atstumas ~2.44 mlrd. šm.) ir tuo pačiu vienas šviesiausių (V=12.9). Jį įmanoma stbėti net su mėgėjiškais teleskopais.


Istorija, mitai

 • Tai didelis žvaigždynas, tad nekeista, kad sen. šumeramas tai buvo du žvaigždynai:

  • AB-SIM (rytinė Mergelės žvaigždyno dalis su Spika) - Vagos, kai derlius nuimtas, o dirva paruošta apsėti javais. Žvaigždynas buvo siejamas su derlingumo deive Šala, kurios simboliu buvo miežio varpa - Spika.

  • A-EDIN, Erua (vakarinė Mergelės žvaigždyno dalis, Denebola ir Berenikės garbanos) - Lapai (datulių palmės šakų šluotelė). Siejama su vaisingumo ir motinystės deive Erua.
 • Senovės egiptiečiai Mergelę vaizdavo su javų varpa – gyvybės atsiradimo simboliu rankoje. Stovinti Mergelė reiškia amžiną gyvybę (ne laike ir ne erdvėje). Už Mergelės pavaizduotas Anubis - vienas požemio karalystės dievų. Kairėje rankoje jis laiko lazdą - valdžios simbolį, o dešinėje - egiptietišką kryžių - gyvybės simbolį. Jis, mažesnis ir einantis paskui Mergelę, simbolizuoja mirtį, laikiną ir pavaldžią gyvenimui. Bendra hieroglifo prasmė – žmogus suvokia Gyvenimo ir Mirties idėją, jų vienybę.
 • Sen. graikams šis žvaigždynas buvo:
  • Dzeuso motina Rėja;

  • Rėjos dukra - vaisingumo, derlingumo ir žemdirbystės deivė Demetra;
  • Teisingumo deivė Femidė, arba Femidės duktė Astrėja;
  • Skaisčioji deivė Artemidė, arba Atėnė;
  • Ikarijaus duktė Erigona ir dar visa eilė deivių ir mirtingųjų.
 • Lietu­viškai Mergelė vadinama Laukneše, t.y. moterimi, nešančia valgį laukuose dirbančiam vyrui.


Apie pastebėtas klaidas ir netikslumus praneškite adresu info AT astronomija . lt

 

Saulės dėmės