astronomija.lt 2017 m. astronominis kalendorius Šviesulių teka, laida ir matomumas Orų prognozė

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai

Straipsnis iš Astronomijos enciklopedinis žodynas.

Jump to: navigation, search

(angl. Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH)


Didelės plokščios formos molekulės, kurių pagrindą sudaro šešiakampio for­mos anglies atomų grandinė su vandenilio atomais, išdėstytais šešiakampio kampuo­se. Šešiakampiai gali jungtis tarpusavyje po kelis ir net keliolika, sudarydami milži­niškas molekules. Pavyzdžiai – benzolas C6H6, naftalinas C10H8, antracenas C14H10, pirenas C16H10, tetracenas C18H12, perilenas C10H12, koronenas C24H12 ir kiti. Gauna­ma vis daugiau įrodymų, kad šių angliavandenilių molekulės sutinkamos tarpžvaigž­diniuose debesyse. Infraraudonojoje srityje aptiktos jų emisijos linijos. Manoma, kad PAH molekulės susidaro iš grafito dulkelių, kurių gausu tarpžvaigždiniuose debesyse. PAH molekulės lengvai prisijungia įvairių metalų atomus, sudarydamos organome­talines molekules. Kai kurios iš jų gali turėti net po 1000 atomų. PAH molekulės gali būti statybinė medžiaga sudėtingoms organinėms molekulėms, reikalingoms gyvybės atsiradimui.