Šviesulių matomumas

2018 m. balandžio 19 d. 18 val. 38 min.

dangus
horizontas
Saule
žemė
R
P
V
Menulis
Merkurijus
Venera
Marsas
Jupiteris
Saturnas
Uranas
Neptunas

2018 m. kovo mėnesį

Merkurijus mėnesio vidury matomas vakarais Žuvų žvaigždyne.
15 d. didžiausia rytinė elongacija (18.40°).

Venera (Vakarinė) matoma vakarais Žuvų žvaigždyne.

Marsas rytais vis šviesesnis matomas Gyvatnešio, vėliau - Šaulio žvaigždyne.

Jupiteris antroje nakties pusėje matomas Svarstyklių žvaigždyne.

Saturnas rytais matomas Šaulio žvaigždyne.

Uranas vakarais matomas Žuvų žvaigždyne vis žemiau.

Neptūnas nematomas. 4 d. jungtis su Saule.
http://www.heavens-above.com/

 

Saulės dėmės