Šviesulių matomumas

2017 m. balandžio 28 d. 05 val. 33 min.

dangus
horizontas
Saule
žemė
R
P
V
Saule
Menulis
Merkurijus
Venera
Marsas
Jupiteris
Saturnas
Uranas
Neptunas

2017 m. balandžio mėnesį

Merkurijus mėnesio pradžioje matomas vakarais Avino žvaigždyne.
1 d. didžiausia rytinė elongacija (18.99°), 20 d. apatinė jungtis su Saule.

Venera (Aušrinė) pateka rytais Žuvų žvaigždyne, bet labai žemai prie horizonto.

Marsas vakarais matomas Avino, Jaučio žvaigždynuose.

Jupiteris visą naktį matomas Mergelės žvaigždyne. 8 d. opozicija su Saule.

Saturnas matomas antroje nakties pusėje Šaulio žvaigždyne.

Uranas nematomas. 14 d. jungtis su Saule.

Neptūnas nematomas.
http://www.heavens-above.com/

 

Saulės dėmės