Šviesulių matomumas

2017 m. gegužės 29 d. 18 val. 31 min.

dangus
horizontas
Saule
žemė
R
P
V
Menulis
Merkurijus
Venera
Marsas
Jupiteris
Saturnas
Uranas
Neptunas

2017 m. gegužės mėnesį

Merkurijus nematomas, nors 18 d. didžiausia vakarinė elongacija (25.78°).

Venera (Aušrinė) pateka rytais Žuvų žvaigždyne, bet labai žemai prie horizonto.

Marsas vakarais matomas Jaučio žvaigždyne.

Jupiteris beveik visą naktį matomas Mergelės žvaigždyne.

Saturnas pateka prieš vidurnaktį ir iki ryto matomas Šaulio žvaigždyne, mėnesio papaigoje - Gyvatnešio žvaigždyne.

Uranas nematomas.

Neptūnas rytais pateka Vandenio žvaigždyne.
http://www.heavens-above.com/

 

Saulės dėmės