Šviesulių matomumas

2017 m. rugsėjo 21 d. 07 val. 57 min.

dangus
horizontas
Saule
žemė
R
P
V
Menulis
Merkurijus
Venera
Marsas
Jupiteris
Saturnas
Uranas
Neptunas

2017 m. rugsėjo mėnesį

Merkurijus rytais matomas Liūto žvaigždyne.
12 d. didžiausia vakarinė elongacija (17.93°)

Venera (Aušrinė) matoma rytais Vėžio, vėliau Liūto žvaigždyne.

Marsas vis geriau rytais matomas Liūto žvaigždyne.

Jupiteris nematomas.

Saturnas vakarais matomas Gyvatnešio žvaigždyne.

Uranas matomas Žuvų žvaigždyne.

Neptūnas beveik visą naktį matomas Vandenio žvaigždyne.
http://www.heavens-above.com/

 

Saulės dėmės