Šviesulių matomumas

2018 m. gruodžio 10 d. 08 val. 04 min.

dangus
horizontas
Saule
žemė
R
P
V
Saule
Menulis
Merkurijus
Venera
Marsas
Jupiteris
Saturnas
Uranas
Neptunas

2018 m. gruodžio mėnesį

Merkurijus mėnesio pradžioje ir vidury matomas rytais Svarstyklių žvaigždyne.
15 d. didžiausia vakarinė elongacija (21.27°).

Venera (Aušrinė) matoma rytais Mergelės, vėliau Svarstyklių žvaigždyne.

Marsas matomas vakarais Vandenio žvaigždyne.

Jupiteris nematomas; mėnesio gale pasirodys rytais prieš pat saulėtekį Gyvatnešio žvaigždyne.

Saturnas nematomas.

Uranas pirmoje nakties pusėje matomas Avino, vėliau Žuvų žvaigždyne.

Neptūnas vakarais matomas Vandenio žvaigždyne.
http://www.heavens-above.com/

 

Saulės dėmės