Šviesulių matomumas

2018 m. spalio 15 d. 21 val. 50 min.

dangus
horizontas
žemė
R
P
V
Saule
Menulis
Merkurijus
Venera
Marsas
Jupiteris
Saturnas
Uranas
Neptunas

2018 m. spalio mėnesį

Merkurijus nematomas. 21 d. viršutinė jungtis su Saule.

Venera nematoma. 26 d. apatinė jungtis su Saule.

Marsas matomas vakarais Ožiaragio žvaigždyne.

Jupiteris nematomas.

Saturnas matomas vakarais Šaulio žvaigždyne.

Uranas matomas visą naktį Avino žvaigždyne. 24 d. opozicija su Saule.

Neptūnas matomas beveik visą naktį Vandenio žvaigždyne.
http://www.heavens-above.com/

 

Saulės dėmės