Saturno matomumas

2017 m. lapkričio 24 d. 09 val. 42 min.

planeta kulminuoja planeta matoma ir planeta, ir Saulė virš horizonto ir planeta, ir Saulė po horizontu planeta po horizontu,
Saulė virš horizonto
diena
laikas
Saturnas matomas rytaissausis
Saturnas matomas rytaisvasaris
Saturnas matomas rytaiskovas
Saturnas matomas antroje nakties pusėjebalandis
Saturnas matomas beveik visą naktįgegužė
Saturnas matomas visą naktįbirželis
Saturnas matomas beveik visą naktįliepa
Saturnas matomas pirmoje nakties pusėjerugpjūtis
Saturnas matomas vakaraisrugsėjis
Saturnas matomas vakarais vis žemiauspalis
Saturnas dingsta vakaro žaroselapkritis
Saturnas nematomasgruodis

Saturno takas 2017 m.Saturno regimasis ryškis ir regimasis skersmuo 2017 m.


  --- reg. ryškis     --- reg. skersmuo


 
 
 

Saulės dėmės

Tikslus laikas