Saturno matomumas

2019 m. vasario 22 d. 04 val. 02 min.

planeta kulminuoja planeta matoma ir planeta, ir Saulė virš horizonto ir planeta, ir Saulė po horizontu planeta po horizontu,
Saulė virš horizonto
diena
laikas
Saturnas nematomassausis
Saturnas matomas rytaisvasaris
Saturnas matomas rytaiskovas
Saturnas matomas rytaisbalandis
Saturnas matomas antroje nakties pusėjegegužė
Saturnas matomas beveik visą naktįbirželis
Saturnas matomas beveik visą naktįliepa
Saturnas matomas pirmoje nakties pusėjerugpjūtis
Saturnas matomas vakaraisrugsėjis
Saturnas matomas vakaraisspalis
Saturnas matomas vakaraislapkritis
Saturnas matomas vakarais vis žemiaugruodis

Saturno takas 2019 m.Saturno regimasis ryškis ir regimasis skersmuo 2019 m.


  --- reg. ryškis     --- reg. skersmuo


 
 
 

Saulės dėmės