Saturno matomumas

2018 m. gruodžio 10 d. 08 val. 45 min.

planeta kulminuoja planeta matoma ir planeta, ir Saulė virš horizonto ir planeta, ir Saulė po horizontu planeta po horizontu,
Saulė virš horizonto
diena
laikas
Saturnas nematomassausis
Saturnas matomas rytaisvasaris
Saturnas matomas rytaiskovas
Saturnas matomas antroje nakties pusėjebalandis
Saturnas matomas beveik visą naktįgegužė
Saturnas matomas visą naktįbirželis
Saturnas matomas beveik visą naktįliepa
Saturnas matomas pirmoje nakties pusėjerugpjūtis
Saturnas matomas vakaraisrugsėjis
Saturnas matomas vakaraisspalis
Saturnas matomas vakarais vis žemiaulapkritis
Saturnas nematomasgruodis

Saturno takas 2018 m.Saturno regimasis ryškis ir regimasis skersmuo 2018 m.


  --- reg. ryškis     --- reg. skersmuo


 
 
 

Saulės dėmės