Urano matomumas

2017 m. lapkričio 20 d. 11 val. 23 min.

planeta kulminuoja planeta matoma ir planeta, ir Saulė virš horizonto ir planeta, ir Saulė po horizontu planeta po horizontu,
Saulė virš horizonto
diena
laikas
Uranas matomas vakaraissausis
Uranas matomas vakaraisvasaris
Uranas mėnesio pradžioje matomas vakaraiskovas
Uranas nematomasbalandis
Uranas nematomasgegužė
Uranas pateka antroje nakties pusėjebirželis
Uranas pateka prieš vidurnaktį ir matomas iki rytoliepa
Uranas pateka vakare ir matomas iki rytorugpjūtis
Uranas matomas visą naktįrugsėjis
Uranas matomas visą naktįspalis
Uranas matomas beveik visą naktįlapkritis
Uranas matomas pirmoje nakties pusėjegruodis

Urano takas 2017 m.


Urano regimasis ryškis ir regimasis skersmuo 2017 m.


  --- reg. ryškis     --- reg. skersmuo

 

Saulės dėmės

Tikslus laikas